Για την πλοήγηση


Ψύξη

Η Βογιατζάκης Γεώργιος στις Αχαρνές (Κόκκινος Μύλος) αναλαμβάνει εγκαταστάσεις και επισκευές ψύξης, καθώς και συντήρηση των εσωτερικών μονάδων ψύξης.

Το προσωπικό μας διαθέτει μεγάλη πείρα και στις μελέτες ψύξης, τις οποίες πραγματοποιεί βασισμένο στη σχετική του τεχνογνωσία.

Συγκεκριμένα, φροντίζουμε για την ψύξη του χώρου σας (οικιακού ή επαγγελματικού), αναλαμβάνοντας τη σχετική μελέτη και έπειτα την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών, με τα οποία μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Προτείνουμε και εφαρμόζουμε εξελιγμένες τεχνολογικά λύσεις, οι οποίες είναι και προσαρμοσμένες πάντα στις οικονομικές δυνατότητες του εκάστοτε πελάτη μας.